Katarzyna Fronczewska

radiolog

W 2006 r. roku ukończyłam Warszawską Akademię Medyczną.

W 2013 r. uzyskałam specjalizację z medycyny nuklearnej.

W 2020 r. uzyskałam specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Badania USG

Zabiegi

Informacje dodatkowe

Jestem starszym asystentem w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, gdzie wykonuję procedury diagnostyczne z zastosowaniem radiofarmaceutyków – badania scyntygraficzne oraz badania PET/CT.

Pracuję także w Pracowni Ultrasonografii w Zakładzie Radiologii II w Narodowych Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie wykonuje badania ultrasonograficzne piersi, jamy brzusznej i tarczycy. Wykonuję również zabiegi biopsyjne: biopsje cienko oraz gruboigłowe pod kontrolą USG.

Działalność naukowa

Prowadzę wykłady na kursach specjalizacyjnych z medycyny nuklearnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym a także zajęcia ze studentami IV roku medycyny.

Jestem członkiem polskich oraz europejskich towarzystw radiologicznych i medycyny nuklearnej (PTU, PTMN, EUSOBI).

Katarzyna Fronczewska

Katarzyna Fronczewska