Endodoncja

Endodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.

Do grupy zabiegów endodontycznych wykonywanych przez lekarzy w naszej klinice należą:

 • amputacja miazgi – zabieg polegający na częściowym lub całkowitym usunięciu zmienionej zapalnie miazgi komorowej, z pozostawieniem pozostałej żywej miazgi w obrębie systemu kanałowego zęba, po zabezpieczeniu miazgi materiałem bioceramicznym (Biodentyna, cementy MTA)

 • pierwotne leczenie kanałowe – zabieg polegający na ekstyrpacji zmienionej zapalnie i zakażonej miazgi z zęba, opracowaniu mechanicznym i chemicznym systemu kanałów i szczelnym ich wypełnieniu. Leczenie odbywa się na jednej lub dwóch wizytach.

 • powtórne leczenie kanałowe – jest następstwem niepowodzenia pierwotnego leczenia endodontycznego. Polega na usunięciu z kanałów materiałów wypełniających system kanałów korzeniowych, ponownym opracowaniu mechanicznym i chemicznym systemu kanałowego i szczelnym jego wypełnieniu. Zabieg odbywa się na jednej, dwóch lub kilku wizytach.

 • usuwanie złamanych instrumentów z kanałów – w naszej klinice wykonujemy
  procedury usuwania złamanych instrumentów za pomocą ultradźwięków i lub systemu BTR pen (tzw. Lasso), który umożliwia zachowania możliwie największej ilości struktury zębiny wewnątrzkanałowej oraz uzyskanie drożności światła kanału.

W przypadku, w którym anatomia kanałów korzeniowych oraz powiększenie mikroskopu nie pozwala na uwidocznienie złamanego instrumentu, wdrażana jest procedura omijania narzędzia (bypass), polegająca na rozpychaniu go do ściany kanału oraz lokalizacji pierwotnego przebiegu światła kanału, co pozwala na zakończenie procedury leczenia sukcesem.

Rodzaje leczenia endodontycznego

 • regeneracja miazgi – to zabieg wykonywany u dzieci w zębach z niezakończonym rozwojem korzenia, w których doszło do nieodwracalnego zaplenia miazgi lub martwicy miazgi, najczęściej w następstwie urazu zęba. Polega na dezynfekcji systemu korzeniowego na pierwszej wizycie, a następnie na sprowokowaniu krwawienia do kanału i uzyskaniu skrzepu krwi w kanale, zabezpieczonego
  materiałem bioceramicznym (Biodentyna, cementy MTA) jako matrycy pozwalającejna powstanie żywej tkanki w kanale. Więcej informacji na temat regeneracji miazgi znajdziesz w artykule „Regeneracja w niedojrzałych zębach stałych. Postępowanie z opisem przypadku.”

 • leczenie perforacji – polega na zamknięciu komunikacji jamy zęba ze środowiskiem zewnętrznym. Taka komunikacja może powstać jako następstwo nieprawidłowego leczenia endodontycznego, lub procesu zapalnego

 • mikrochirurgia endodontyczna – w sytuacjach, kiedy leczenie endodontyczne nie przynosi spodziewanych korzyści, niezbędne jest wykonanie zabiegu chirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia, z jego szczelnym wstecznym wypełnieniem materiałem bioceramicznym (Biodentyna, cementy MTA).

Leczenie endodontyczne bez bólu

Pacjent zgłaszający się do gabinetu z powodu stanu zapalnego miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych jest zazwyczaj pacjentem cierpiącym z powodu bólu. Naszym celem jest jak najszybsze zlokalizowanie źródła dolegliwości i wdrożenie leczenia.

Leczenie endodontyczne przeprowadzamy w znieczuleniu (nasiękowym, doozębnowym lub przewodowym), które wykonujemy przy użyciu systemu znieczuleń komputerowych (QuickSleeper 5), który pozwala na minimalizację nieprzyjemnych doznań podczas podawania środka znieczulającego, lub za pomocą systemu Ultra Safety Plus.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub gdy zachodzi potrzeba w sedacji lub znieczuleniu ogólnym. 

Usunięte tkanki ze zmian poddajemy ocenie histopatologicznej.
W mikrochirurgii tkanek miękkich stosujemy laser diodowy Smartm ST (Lasotronix), który wykorzystując długość fali światła 980 nm, pozwala na uzyskanie doskonałych efektów w bezkrwawym cięciu i szybszym gojeniu.

W naszej klinice zapewniamy pacjentom pełną diagnostykę radiologiczną. W codziennej pracy wykorzystujemy systemy radiowizjografi cyfrowej (MYRAY) oraz stożkową tomografię komputerową (CBCT) pozwalające na szczegółową analizę obrazu zębów i struktur anatomicznych wokół zęba (Carestream 8100 3D).

Leczenie zębów pod mikroskopem

Wszystkie zabiegi wykonujemy w powiększeniu mikroskopów stomatologicznych (Carl Zeiss OPMI Pico, Karl Kaps SOM), oraz osłonie z koferdamu. Podczas leczenia korzystamy z endometrów (urządzenia pozwalające na ocenę długości kanałów korzeniowych), kanały
opracowujemy mechanicznie przy życiu narzędzi ręcznych oraz rotacyjnych systemów narzędzi niklowo-tytanowych (ProTaper Gold, ProTaper Next, ProTaper Ultimate, RECIPROC).

Do wypełniania kanałów korzeniowych wykorzystujemy technikę pionowej kondensacji termicznie uplastycznionej gutaperki oraz uszczelniacza bioceramicznego, lub technikę ćwieka głównego z uszczelniaczem bioceramicznym.

Przeprowadzane przez nas procedury leczenia endodontycznego spełniają najwyższe standardy stawiane przez współczesną wiedzę i naukę.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.