Ortodoncja

W naszym gabinecie zajmujemy się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych.

Aparaty ortodontyczne

Aparaty ortodontyczne pozwalają poprawić nie tylko ustawienie zębów i wygląd twarzy ale także funkcje żucia, połykania i mowy. U najmłodszych pacjentów w okresie uzębienia mlecznego i mieszanego stosowane są aparaty wyjmowane lub stałe aparaty grubołukowe

W przypadku bardziej nasilonych wad zgryzu mają w tym wieku zastosowanie aparaty zewnątrzustne, np. maska twarzowa, stosowana do leczenia wad doprzednich. U młodocianych pacjentów, którzy przedwcześnie utracili zęby mleczne (uraz, próchnica), wykonujemy utrzymywacze przestrzeni, aby
nie dopuścić do niekontrolowanego ruchu zębów i powstania wad zgryzu.

Aparaty stałe

Aparaty stałe stosowane są u pacjentów w okresie wczesnego uzębienia stałego i pacjentów dorosłych. Do najbardziej popularnych zaliczamy aparaty stałe metalowe oraz aparaty estetyczne, gdzie porcelanowe lub kryształowe zamki zapewniają podwyższoną estetykę.

W niektórych przypadkach istnieje konieczność wszczepienia tzw. mikroimplantów ortodontycznych, które są elementami pomocniczymi podczas leczenia ortodontycznego i usuwane są po jego zakończeniu. Mikroimplanty mogą być także stosowane w połączeniu z aparatami grubołukowymi jako element zakotwienia szkieletowego.

Aparaty przezroczyste

W tej grupie wiekowej alternatywą dla stałego aparatu jest zastosowaniu indywidualnie zaprojektowanych i wykonanych przezroczystych nakładek. Lekarz wykonuje komputerowy model uzębienia przy pomocy skanera 3D. Pacjent nosi indywidualnie zaprojektowane nakładki, wymieniane na nowe średnio co dwa tygodnie. Nakładki powinny być noszone przez minimum 22 godziny na
dobę i zdejmowane tylko podczas posiłków i mycia zębów.

Leczenie zespołowe

W naszym gabinecie bardzo zwracamy uwagą na leczenie zespołowe pacjentów.

Lekarze ortodonci ściśle współpracują ze:

  • stomatologami dziecięcymi: podczas leczenia dzieci po urazach zębów i twarzoczaszki czy też przedwczesnej utracie zębów,
  • protetykami: podczas przygotowania do leczenia protetycznego,
  • chirurgami: podczas leczenia zębów zatrzymanych, leczenia implantologicznego,
  • higienistkami: w celu zapewnienia i nauki poprawnej higieny jamy ustnej

W naszym gabinecie przygotowujemy także dorosłych pacjentów z nasilonymi wadami zgryzu o charakterze morfologicznym, u których konieczne jest leczenie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne (operacje ortognatyczne).

Aparat ortodontyczny
© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.